ผลิตภัณฑ์

การพิมพ์กระสอบด้านข้างนั้น จะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ซึ่งสามารถเลือกวิธีการพิมพ์ได้ดังต่อไปนี้

แบบมาตรฐาน

มีลักษณะเรียบง่าย ราคาไม่แพง เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการแสดงข้อมูลมาก เพราะกระสอบจะถูกพิมพ์เฉพาะพื้นที่ด้านหน้า

แบบพิมพ์ด้านข้าง

เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแสดงรายละเอียดข้อมูล และต้องจัดวางเรียงเป็นตั้ง หรือจัดวางให้เห็นด้านข้าง เพราะวัสดุกระสอบ PP สามารถพิมพ์ข้อความไว้ด้านข้างได้

แบบจับจีบ/กัสเซ็ท

การจับจีบคือการทำให้กระสอบเป็นทรงและสวยงามมากขึ้น ลักษณะคล้ายๆกล่อง เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแสดงรายละเอียดข้อมูล และต้องจัดวางเรียงเป็นตั้ง หรือจัดวางให้เห็นด้านข้าง